ປຸ໋ຍຊີວະພາບ

Contact Us


ປຸ໋ຍຊີວະພາບ

ດ້ວຍຄວາມຊຳນານ ແລະ ຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການວິເຄາະເນື້ອດິນ ພື້ນທີ່ປູກ ລວມເຖິງການບໍລິຫານຈັດການສ່ວນປາມ ໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ຄວບຄູ່ໄປກັບການຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມບໍລິສັດ ລາວອາໂກເທັກ ຈຳກັດ ຈິ່ງໄດ້ຜະລິດປຸ໋ຍເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການກ້າປູກ ໂດຍໄດ້ຜະລິດປຸ໋ຍຊີວະພາບ ໃນຊື່ຂອງ  OPG Plus ເຊິ່ງເປັນປຸ໋ຍສູດພິເສດຄຸນນະພາບສູງສາມາດຊ່ວຍເຮັດໃຫ້ປາມຂະຫຍາຍໂຕໄດ້ດີ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ນອກຈາກນັ້ນ ບໍລິສັດ ຍັງສາມາດຜະລິດປຸ໋ຍສູດອື່ນໆ ເພື່ອໃຫ້ເໝາະກັບສະພາບຂອງເນື້ອດິນໃນແຕ່ລະພື້ນທີ່ອີກດ້ວຍ

 

ປຸຍຊີວະພາບ