ນຳ້ມັນປາມ ໂອເລອິນ

Contact Us


ນຳ້ມັນປາມ ໂອເລອິນ

ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກເທັກ ຈຳກັດ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຈຳໜ່າຍຫຼັກ Exclusive Distributor ຂອງນຳ້ມັນພືດ ຄຳ ແລະ ກຸ້ງມັງກອນ ໂດຍປັດຈຸບັນມີການຈຳໜ່າຍທີ່ຄວບຄຸມຕະຫລາດ ໃນທຸກໆສ່ວນໂດຍໄດ້ຈຳໜ່າຍຜ່ານຮ້ານຂາຍສົ່ງຕະຫຼາດ ຕະຫຼອດຈົນເຖິງຮ້ານອາຫານ ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ດີ ແລະ ມີຄຸນນະພາບ ໃນລາຄາທີເປັນທຳ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດໄດ້ມີການບັນຈຸນຳ້ມັນພືດ ຄຳ ແລະ ກຸ້ງມັງກອນ ໂດຍມີທັງຮູບແບບປີ໊ບ, ແບບຕຸກ ແລະ ແບບໃສຖົງ ເພື່ອຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ບໍລິໂພກທີ່ມີຫຼາຍຂື້ນ

 

ນຳ້ມັນປາມ ໂອເລອິນ