• ຜູ້ຊ່ຽວຊານ
  ດ້ານອຸດສາຫະກຳປາມນໍ້າມັນ

  ປະ​ຫວັດ​ຂອງ ​ບໍ​ລິ​ສັດ ລາວ​ອາ​ໂກ​ຣ​ເທັກ ມະຫາຊົນ ປະ​ກອບ​ທຸ​ລະ​ກິດ ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ປາມ​ນໍ້າ​ມັນ​ຄົບ​ວົງ​ຈອນ

  ອ່ານເພີ່ມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
 • ງານນຳສະເໜີ

  ຂໍ້ມູນຂາຍຮຸ້ນຕໍ່ມວນຊົນຄັ້ງທຳອິດ (IPO) ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກເທັກ ມະຫາຊົນ

  ອ່ານເພີ່ມ ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ
 • Experience is Everything

  With over 15 years of experience we’ll ensure you always get the best
  guidance we’re with you every step of the way

  ອ່ານເພີ່ມ Contact Us
 • Clients Investment
  Guidance

  Doing the right thing for our clients, no matter what.

  ອ່ານເພີ່ມ Contact Us

ການບໍລິການຂອງເຮົາ

ການຮັບບໍລິຫານຈັດການ ສ່ວນປາມ Palm Plantation Management

ດ້ວຍປະສົບການກວ່າ 20 ປີ ຂອງທີມງານຜູ້ບໍລິຫານຊື່ງມີນັກວິຊາການລະດັບແນວໜ້າທີ່ຮູ້ເລື່ອງປາມດີທີ່ສຸດປະກອບກັບການຮຽນຮູ້ວິໄຈ ແລະ ລົງມືເຮັດສ່ວນປາມແຫຼ່ງທຳອິດ ໃນ ສປປ.ລາວ ຫຼາຍກວ່າ 8 ປີ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ ໄດ້ສ້າງລະບົບການຈັດການສ່ວນປາມໃນເຊີ່ງອຸດສາຫະກຳໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບໂດຍເລີ່ມຕັ້ງແຕ່ການວິເຄາະພື້ນທີີ່ທີ່ຕ້ອງການປູກ, ການວິເຄາະເນື້ອດິນຂອງແຕ່ລະພື້ນທີ່ ການອອກແບບວາງແຜນເພື່ອປູກ ແລະການວາງແຜນເພື່ອບໍລິຫານຈັດການລະບົບນຳ້ລວມເຖິງການອອກແບບການໃຊ້ປຸ໋ຍໃຫ້ເໝາະກັບພື້ນທີ່ດິນນັ້ນໆ ຈິ່ງເຮັັັດໃຫ້ເທັກໂນໂລຢີຂອງ ບໍ ລິ ສັດ ລາວ ອາ ໂກ ຣ ເທັກ ມະຫາຊົນ ສາມາດສ້າງໃຫ້ປາມແຕ່ລະຕົ້ນສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດຈຳນວນຫຼາຍຖ້າທຽບກັບປະເທດອິນໂດເນເຊຍ, ມາເລເຊຍ ແລະ ໄທ

ບໍລິສັດ ສົ່ງເສີມການປູກປາມນໍ້າມັນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນ ແລະ ເຮັດສັນຍາຮັບຊື້ຜົນຜະລິດຈາກປະຊາຊົນ.

ຜະລິດຕະພັນຂອງເຮົາ

ຜະລິດຕະພັນ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ

ປະຫວັດຂອງບໍລິສັດ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ສ້າງຕັ້ງໃນ ປີ 2008 ດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 5,000,000 ໂດລາ, ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ໂດຍເປັນການຮ່ວມທືນລະຫວ່າງ ບໍລິສັດ ໂອພີຈີອິນເຕີເນຊັນແນວຈຳກັດ. ຈາກປະເທດໄທ ແລະ ນັກທຸ ລະກິດຜູ້ທີມິີວິໃສທັດຂອງ ສ ປ ປ ລາວ ເພື່ອປະກອບທຸລະກິດອຸດສາຫະກຳປາມນ້ຳມັນຄົບວົງຈອນຕັ້ງ ແຕ່ແນວພັນປາມ, ການກ້າເບ້ຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ ການບໍລິຫານການຈັດການສວນປາມ, ໂຮງສະກັດ ນ້ຳມັນປາມ, ໂຮງບັນຈຸນ້ຳມັນປາມ ເພື່ອບໍລິໂພກ, ໂຮງຜະລິດນ້ຳມັນກາຊວນ ຊີວະພາບຈົນເຖິງການຈັດ ຈຳໜ່າຍນ້ຳມັນປາມກາຄໍາ ແລະ ກາກຸ້ງມັງກອນລວມເຖິງການຮ່ວມມື ກັບ ພາກລັດໃນການດຳເນີນໂຄງການນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບແຫ່ງຊາດໃນ ສປປ ລາວ.

ອ່ານເພີ່ມ
image/

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ

ຂ່າວ ແລະ ກິດຈະກຳ