ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Contact Us

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

Lao Agro Tech Public Company
ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ
ບ້ານ: ວັດໄຕນ້ອຍທົ່ງ, ເມືອງ: ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ
ເຮືອນເລກທີ່ :31, ຫນ່ວຍ:4 ຖະຫນົນ: ຫນອງສະໂນຄຳ
ເບີໂທ/ແຟັກ +856 (21) 520715

Email: admin@laoagrotech.com