ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກສືບຕໍ່ຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ໂຄງການພິດທະນາການຜະລິດນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບຈາກປາມນໍ້າມັນ

Contact Us

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກສືບຕໍ່ຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການ ໂຄງການພິດທະນາການຜະລິດນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບຈາກປາມນໍ້າມັນ

ໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2018, ໄດ້ມີພິທີເຊັນບົດບັນທຶກສືບຕໍ່ຄວາມຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໂຄງການພັດທະນາການຜະລິດນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ ຈາກປາມນ້ຳມັນລະຫວ່າງບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່ ຢູ່ທີ່່ໂຮງແຮມຄາວພາຊາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ຕ່າງໜ້າລົງນາມເຊັນສັນຍາໃນຄັ້ງນີ້ໂດຍ ທ່ານ ຈັນໂທ ມີລັດຕະນະແພງ ວ່າການຫົວໜ້າສະຖາບັນສົ່ງເສີມພະລັງງານທົດແທນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍແຮ່ ແລະ ທ່ານ ອຸດົມ ແກ້ວທະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ, ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການສືບຕໍ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໃນການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການບໍລິການ ແລະ ການນຳໃຊ້ນ້ຳມັນກາຊວນຊີວະພາບ ຈາກວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ. ໂຄງການຜະລິດນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ ເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້ານັບເປັນນະໂຍບາຍຫຼັກຂອງລັດຖະບານທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໃຫ້ດຳເນີນການເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟຈາກຕ່າງປະເທດ. ໃນປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດເປັນຜູ່ຜະລິດນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບທີ່ຜະລິດຈາກນໍ້າມັນປາມພຽງຜູ່ດຽວໃນ ສປປ ລາວ ແລະ ພ້ອມກັນນັ້ນ ບໍລິສັດຍັງສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກປາມ ເພື່ອເປັນວັດຖຸດິບໃນການຜະລິດນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

Share this post?

Lao Agro Tech

Leave a Reply