ຕະຫຼາດນ້ໍາມັນປາມຍັງສົດໃສ ແຕ່ການສະຫນອງວັດຖຸດິບບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມ ຕ້ອງການ

Contact Us

ຕະຫຼາດນ້ໍາມັນປາມຍັງສົດໃສ ແຕ່ການສະຫນອງວັດຖຸດິບບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມ ຕ້ອງການ

ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ຜູ້ທີ່ດໍາເນີນທຸລະກິດດ້ານອຸດສາຫະກໍາປາມນໍ້າມັນແບບຄົບວົງຈອນ ເຜີຍ: ວັດຖຸດິບທີ່ມີປ້ອນໂຮງງານພຽງ 20 ໂຕນຕໍ່ມື້ ແຕ່ຄວາມຕ້ອງການຢູ່ທິ່ 500 ກວ່າໂຕນ, ຂະນະທີ່ບໍລິສັດເປີດເຜີຍຫາກປະຊາຊົນສົນໃຈປູກຕົ້ນປາມພວກເຮົາກໍພ້ອມທິ່ຈະສົ່ງເສີມເຕັມທີ່ແລ້ວເກັບຊື້ຜົນຜະລິດ ຄືນ, ສ່ວນແຜນການຂະຫຍາຍໂຮງງານຜະລິດນໍ້າມັນຊີວະພາບຈາກນ້ໍາມັນປາມໃນປີ 2019 ກໍຄາດວ່າຈະເລີ່ມລົງມືກ່ໍສ້າງໃນໄວໆນີ້ມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 10 ລ້ານ ໂດລາ.

ທ່ານ ອຸດົມ ແກ້ວທະວົງ ຜູ້ອໍານວຍການ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ໃຫ້ສໍາພາດວ່າ: ພາຍຫຼັງທີ່ບໍລິສັດໄດ້ລະດົມທຶນຜ່ານຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ ໂດຍ ການເປີດຊື້ – ຂາຍຫຸ່ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 25 ກັນຍາ 2018 ຜ່ານມາ ໃນຈໍານວນ 20 ລ້ານຫຸ່ນ ລາຄາຈໍາຫນ່າຍ 700 ກີບຕໍ່ຫຸ່ນ ພວກເຮົາກໍໄດ້ທຶນຈໍາ ນວນຫນຶ່ງມາຂະຫຍາຍໂຮງງານຕາມແຜນທຸລະກິດທີ່ໄດ”ຂຽນໄວ”ກ່ອນເຂົ້າຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຂະຫຍາຍກໍາລັງການຜະລິດໂຮງງານ ຜະລິດນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດໍາເນີນງານຂໍອະນຸຍາດກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງຂອງລັດ ຄາດວ່າຈະລົງມືກໍ່ສ້າງໃນໄວໆນີ້ ໂດຍມີກໍາລັງການຜະລິດ 2 ແສນລິດຕໍ່ມື້.

ທ່ານກ່າວຕື່ມວ່າ: ໃນປີ 2018 ຜ່ານມາ ເຮົາມີເນື້ອທີ່ປູກ 1.800 ກວ່າເຮັກຕາ, ສໍາລັບປີ 2019 ຮອດເດືອນສິງຫາ ຈຶ່ງຈະສະຫຼຸບໄດ້ວ່າເຮົາມີເນື້ອທີ່ປູກເພີ່ມຂຶ້ນ ອີກເທົ່າໃດ ເພາະຕອນນິ້ປະຊາຊົນກໍາລັງປູກສ່ວນຫຼາຍແມ່ນຢູ່ເມືອງຊະນະຄາມ, ເມືອງເຟືອງ, ເມືອງແກ້ວອຸດົມ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ບາງເມືອງຂອງແຂວງໄຊ ຍະບູລີ ໂດຍນໍາໃຊ້ແນວພັນຂອງບໍລິສັດທັງຫມົດ. ຜ່ານມາການຜະລິດນ້ໍາມັນກາຊວນຊີວະພາບຈາກນໍ້າມັນປາມ ແມ່ນຍັງຂາດວັດຖຸດິບບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມ ຕ້ອງການ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນດິບຈາກປະເທດເພື່ອນບ້ານບາງສ່ວນເຂົ້າມາຊ່ວຍເປັນໄລຍະເພື່ອສະຫນອງໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້, ແຕ່ຄາດວ່າໄລຍະ 3 – 4 ປີ ຕ່ໍ ຫນ້າເຮົາຈະຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ເນື່ອງຈາກວ້າວັດຖຸດິບທິ່ສົ່ງເສີມປູກພາຍໃນປະເທດອອກຜົນຜະລິດຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງເປົ້າຫມາຍຫຼັກນັບແຕ່ນີ້ຕ່ໍໄປ ທາງບໍລິສັດແມເນ່ຈະສຸມໃສ່ໃນຮູບແບບການສົ່ງເສີມມີສ່ວນຮ່ວມກັບປະຊາຊົນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄາດວ່າໃນປີ 2019 ນີ້ຈະສາມາດສະຫນອງເບ້ຍໃຫ້ໄດ້ປະມານ 1 ແສນຕົ້ນ.

ທ່ານຍັງໃຫ້ເຫດຜົນເຖິງຈຸດດີຂອງການປູກຕົ້ນປາມອີກວ່າ: ຕົ້ນປາມແມ່ນຈະໃຫ້ຜົນຜະລິດປີທີ 3 ຫຼັງຈາກລົງມືປູກ ແລະ ສາມາດເກັບຜົນຜະລິດໄດ້ຮອດ 30 ປີ; ນໍ້າມັນປາມສາມາດນໍາມາຜະລິດໄດ້ 3 ຢ່າງ ຄື: ຜະລິດເປັນນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບ ( Bio Diesel ), ນໍ້າມັນພືດ ( Cooking Oil ), ອາຫານສັດ ( Animal food ) ແລະ ສິ່ງເສດເຫຼືອຈາກຂະບວນການຜະລິດຍັງສາມາດນໍາມາເຮັດຝຸ່ນຊີວະພາບ ( Bio – fertilizer ) ໄດ້ຕື່ມອີກ.

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ແມ່ນໄດ້ດໍາເນີນການຜະລິດແລ້ວມີ ຄື: ຜະລິດນ້ໍາມັນກາຊວນຊີວະພາບ, ຜະລິດນ້ໍາມັນປາມດິບເພື່ອ ເປັນອາຫານສັດ ແລະ ຝຸ່ນຊີວະພາບຈາກກາກນໍ້າມັນປາມ ແຕ່ເນື່ອງຈາກວັດຖຸດິບຍັງບໍ່ພຽງພໍທາງບໍລິສັດຈຶ່ງຍັງບ່ໍໄດ້ຜະລິດນ້ໍາມັນສໍາລັບບໍລິໂພກເທື່ອ. ສະນັ້ນ, ເປົ້າຫມາຍຫຼັກຂອງບໍລິສັດຈຶ່ງໄດ້ສຸມໃສ່ສົ່ງເສີມໃຫ່ມີສວນປູກປາມໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ເວົ້າສະເພາະຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດສໍາລັບ ຜະລິດນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບແມ່ນມີຄວາມຕ້ອງການປະມານ 500 ກວ່າໂຕນຕ່ໍມື້ ( ແຊງປາມດິບ ) ແຕ່ປັດຈຸບັນແມ່ນມີຜົນຜະລິດເຂົ້າໂຮງງານສະເລ່ຍພຽງ ແຕ່ 20 ໂຕນຕ່ໍມື້ເທົ່ານັ້ນ.

ສະນັ້ນ, ຈຶ່ງເປັນໂອກາດອັນດີສໍາລັບຜູ້ທີ່ສົນໃຈຢາກເຮັດສວນປາມນໍ້າມັນ ເພາະວ່າຕະຫຼາດຈໍາຫນ່າຍແມ່ນຢູ່ພາຍໃນທັງຫມົດ ໂດຍບໍ່ໄດ”ເອື່ອຍອີງຕະຫຼາດຕ່າງ ປະເທດເຮັດໃຫ້ລາຄາມີສະຖຽນລະພາບ ເຊິ່ງທາງບໍລິສັດແມ່ນຮັບຊື້ປາມ 800 ກີບຕໍ່ກິໂລ, ໃນຂະນະທີ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານຮັບຊື້ທີ່ລາຄາພຽງແຕ່ 550 ກີບຕ່ໍ ກິໂລ ແລະ ອີກຢ່າງຫນຶ່ງທາງບໍລິສັດກໍມີແນວພັນປາມນໍ້າມັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ, ໃຫ້ຜົນຜະລິດສູງ, ຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ດີໃນສະພາບອາກາດຂອງ ສປປ ລາວ ພ້ອມ ສະຫນອງໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ.

ໄລຍະຜ່ານມາລັດຖະບານໄດ້ມີນະໂຍບາຍສົ່ງເສີມການປູກພືດໃຫ້ນ້ໍາມັນ ເພື່ອເປັນພະລັງງານທົດແທນຫວັງຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້າ ໂດຍຫັນມາເພິ່ງພາການ ຜະລິດພາຍໃນປະເທດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ມີຄວາມຍືນຍົງ. ຫຼ້າສຸດ, ໃນທ້າຍປີ 2018 ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວອາໂກຣເທັກ ມະຫາຊົນ ແລະ ສະຖາບັນສົ່ງເສີມ ພະລັງງານທົດແທນ ກະຊວງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກສືບຕໍ່ ຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໂຄງການພັດທະນາການຜະລິດນ້ໍາມັນກາຊວນຊີວະ ພາບຈາກນໍ້າມັນປາມ ເຊິ່ງຈຸດປະສົງກໍເພື່ອສືບຕໍ່ຮ່ວມມືທາງດ້ານວິຊາການໃນການສົ່ງເສີມ, ພັດທະນາການຜະລິດ, ປຸງແຕ່ງ, ການບໍລິການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ ນໍ້າມັນກາຊວນຊີວະພາບຈາກວັດຖຸດິບທີ່ມີຢູ່ພາຍໃນປະເທດ.

ໂຄງການຜະລິດນ້ໍາມັນກາຊວນຊີວະພາບເພື່ອທົດແທນການນໍາເຂົ້າ ນັບເປັນນະໂຍບາຍຫຼັກຂອງລັດຖະບານທີ່ໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນໃຫ້ດໍາເນີນການ ເພື່ອ ຫຼຸດຜ່ອນການນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊຶ້ອໄຟຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ໃນປັດຈຸບັນບໍລິສັດເປັນຜູ້ຜະລິດນ້ໍາມັນກາຊວນຊີວະພາບທີ່ຜະລິດຈາກນໍ້າມັນປາມພຽງຜູ້ດຽວໃນ ສປປ ລາວ. ພ້ອມກັນນັ້ນ, ບໍລິສັດຍັງສົ່ງເສີມປະຊາຊົນປູກປາມເພື່ອເປັນວັດຖຸດິບໃນການຜະລິດນ້ໍາມັນກາຊວນຊີວະພາບໃຫ້ເພີ່ມຂຶ້ນເລຶ້ອຍໆ “ ທ່ານ ອຸດົມ ກ່າວ ”.

Share this post?

Lao Agro Tech

Leave a Reply